Kto wyprowadził jako pierwszy wzór na energię kinetyczną?

Pytanie

Pyta Dominika

Kto wyprowadził jako pierwszy wzór na energię kinetyczną?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Znany ze szkoły wzór na energię kinetyczną $E=\frac{1}{2}mV^2$ ciała o masie $m$, poruszającego się z prędkością $V$, po raz pierwszy pojawił się (choć bez czynnika $\frac{1}{2}$) w rozważaniach Leibniza. Natomiast wzór ten nie był on przez Leibniza „wyprowadzony”, lecz po prostu zapostulowany, jako jako pewna miara „ilości” ruchu. W fizyce współczesnej wzór na energię (i w ogóle pojęcie energii) można wyprowadzić korzystając z twierdzenia Noether, jako konsekwencję niezależności opisu danego układu fizycznego od przesunięć w czasie. Historię pojęcia energii w zwięzły sposób przedstawia prof. Andrzej Staruszkiewicz w takim artykule.