Strona głównaPytania → Magnes i cewka

Magnes i cewka

Pytanie

Pyta adam

Czy magnes poruszający się w próżni przez środek cewki ruchem jednostajnym będzie przez nią spowalniany? Czy przez cewkę popłynie prąd?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Odpowiadam zakładając, że odcinek łączący bieguny magnesu, a także prędkość magnesu są równoległe do osi cewki. Ze względu na ruch magnesu cewka znajduje się w zmiennym w czasie polu magnetycznym. Zmiennemu w czasie polu magnetycznemu musi (na mocy równań Maxwella) towarzyszyć pole elektryczne o różnej od zera rotacji. Takie pole elektryczne wywoła przepływ prądu w cewce. Ten prąd wytworzy pole magnetyczne, które spowolni ruch magnesu, czyli jego ruch nie będzie jednostajny. Część energii kinetycznej magnesu zamieni się w energię nowo wytworzonego pola magnetycznego.

Jeśli cewka ma niezerowy opór elektryczny (nie jest nadprzewodząca), to wytworzony w niej prąd z czasem zaniknie, a cała energia odebrana poruszającemu się magnesowi zamieni się w ciepło.