Strona głównaPytania → Materia o gęstości jądra atomowego

Materia o gęstości jądra atomowego

Pytanie

Pyta Constantin

Czy istnieje na Ziemi podobna pod względem gęstości materia do materii wypełniającej wnętrze jądra atomowego? Jeśli tak, to jaka to materia i jak ją zdobyć? Jeśli nie, to czy można taką materię wytworzyć w warunkach laboratoryjnych?

Odpowiedź

Odpowiada dr hab. Piotr Sułkowski

W warunkach naturalnych na Ziemi nie istnieje materia o takiej gęstości. W ogóle nie jest łatwo materię o takiej gęstości znaleźć we Wszechświecie, choć jest to możliwe — taką (a nawet większą) gęstość mają gwiazdy neutronowe (a także czarne dziury o odpowiednio małym promieniu). Gwiazdę neutronową można znaleźć np. w gwiazdozbiorze Skorpiona. Natomiast w warunkach laboratoryjnych jesteśmy w stanie wytworzyć materię o nawet większej gęstości niż w gwiazdach neutronowych, czyli tzw. plazmę gluonowo-kwarkową (tego typu materia wypełniała Wszechświat zaraz po Wielkim Wybuchu) — taki stan materii wytwarzany jest w eksperymentach akceleratorze LHC (Wielkim Zderzaczu Hadronów) w CERN (największa uzyskana gęstość materii wspomniana jest tutaj), a także w akceleratorze RHIC. Aby trochę takiej materii zdobyć trzeba by zatem porozmawiać np. z władzami CERN’u lub RHIC.