Strona głównaPytania → Misja PROBA-3: obserwacje korony słonecznej

Misja PROBA-3: obserwacje korony słonecznej

Pytanie

Pyta Aleksandra

Jaki udział ma Centrum Badań Kosmicznych (CBK) PAN w projekcie PROBA-3? Czego dotyczy ten projekt?

Odpowiedź

Odpowiada dr hab. Piotr Sułkowski

Z informacji na stronie Centrum Badań Kosmicznych PAN: „Proba-3 jest misją Europejskiej Agencji Kosmicznej, której zadanie będzie polegało m.in. na weryfikacji technologii precyzyjnych lotów w formacji (Precise Formation Flying) dwóch, współdziałających ze sobą satelitów. Pierwszy z nich będzie obserwował koronę słoneczną, a zadaniem drugiego będzie zasłanianie tarczy Słońca w momencie, w którym wykonywane będzie zobrazowanie tej korony. Dzięki współpracy obu satelitów powstanie koronograf o długości 150 metrów, co pozwoli na bardzo dokładne obserwacje korony  słonecznej z bliska i bez zakłóceń powodowanych przez atmosferę Ziemi. Polskie instytucje naukowe i firmy mają do odegrania ważną rolę w tej misji.

CBK PAN zajmie się w szczególności inżynierią systemową, opracowaniem projektu komputera pokładowego, zapewnieniem właściwej kontroli jakości, konstrukcją i wykonaniem obudowy sterownika i okablowania wewnętrznego. Centrum jest również odpowiedzialne za integrację sterownika koronografu (w swoich laboratoriach typu clean-room) oraz jego testy zarówno funkcjonalne, jak i – w ramach wymagań – środowiskowe. CBK PAN będzie wspierało również Centre Spatial de Liège w integracji sterownika z resztą podsystemów koronografu. Integracja całego koronografu ASPIICS planowana jest Belgii, w Liège, w 2018 roku, a jego wystrzelenie i początek 2-letniej misji w 2019 roku.”

Więcej informacji na temat misji PROBA-3 oraz roli CBK PAN znaleźć można tutu, a także na stronach Europejskiej Agencji Kosmicznej.