Nowe cząstki?

Pytanie

Pyta Andrzej

Czy podczas rozszerzania się Wszechświata powstają nowe atomy lub inne cząstki materii czy tez ich ilość jest stała, a zwiększają się tylko odległości miedzy nimi?

Odpowiedź

Odpowiada Michał Różyczka

Obecnie nowe cząstki najprawdopodobniej nie powstają – nie ma na to żadnych wskazówek obserwacyjnych ani argumentów teoretycznych.

Tuż po Wielkim Wybuchu znane nam cząstki mogły jednak powstawać z energii próżni oraz z takich cząstek, które do dzisiaj nie przetrwały.