Strona głównaPytania → Obserwacje zderzeń cząstek elementarnych

Obserwacje zderzeń cząstek elementarnych

Pytanie

Pyta Patryk

Czym są ślady obserwowane na ekranie komputera podczas zderzeń cząstek elementarnych w akceleratorze?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Obrazy na ekranie komputera są generowane elektronicznie w podobny sposób jak grafika komputerowa, ale dane wyjściowe służące do ich generacji pochodzą z odczytów elektronicznych elementów detektora cząstek. Przelatujące cząstki wywołują jonizację w poszczególnych pikselach detektora. Efekt ten jest następnie wzmacniany w sposób zależny od rodzaju detektora, jak opisano tutaj, a informacja o wzbudzonych pikselach przekazywana jest do komputera, który generuje odpowiednią grafikę na ekranie.

Tory cząstek elementarnych możemy też obserwować bez użycia elektroniki, w komorze Wilsona. Działającą komorę Wilsona można obejrzeć np. w Centrum Kopernika w Warszawie.