Strona głównaPytania → Od czego zależy temperatura spalania?

Od czego zależy temperatura spalania?

Pytanie

Pyta Wojciech

Od czego zależy temperatura spalania czegoś, np. butanu?

Odpowiedź

Odpowiada dr Miłosz Panfil

Spalanie jest reakcją chemiczną danej substancji z tlenem. Temperatura spalania jest temperaturą, którą mają produkty tej reakcji. Na przykład spalanie butanu prowadzi do powstania dwutlenku węgla i wody. W przypadku niewystarczającej ilości tlenu może powstać również tlenek węgla.

Spalanie jest reakcją egzotermiczną, to znaczy w procesie spalania wydzielane jest ciepło. Wydzielone ciepło podgrzewa następnie produkty spalania. Wynika z tego, że temperatura spalania, w pewnym uproszczeniu, zależy głównie od dwóch czynników: ilości wydzielonego ciepła podczas reakcji oraz ciepła właściwego produktów reakcji oraz otoczenia (przy spalaniu w powietrzu będą to jego pozostałe składniki).

Ilość wydzielonego ciepła podczas reakcji zależy od rodzajów wiązań chemicznych, które muszą być zerwane (w substratach) i utworzone (w produktach reakcji). Natomiast ciepło właściwe mówi nam ile ciepła należy dostarczyć by zwiększyć temperaturę danej substancji o 1°C. Wynika z tego, że w praktyce temperatura spalania zależy również od początkowej temperatury substratów oraz otoczenia.