Oddziaływanie i ruch cząsteczek cieczy

Pytanie

Pyta Ola

Jakie zjawiska świadczą oddziaływaniu pomiędzy cząsteczkami cieczy? Jakie zjawiska świadczą o ruchu cząsteczek cieczy ?

Odpowiedź

Odpowiada Jan Gaj

Odpowiedź O oddziaływaniu między cząsteczkami cieczy świadczy: 1. Nieściśliwość cieczy – siły odpychające między cząsteczkami nie pozwalają im się bardziej zbliżyć do siebie 2. Ciepło parowania – jest to praca potrzebna do oderwania cząsteczek cieczy od pozostałych przy przejściu w stan gazowy, wykonana przeciw siłom przyciągania między cząsteczkami. 3. Napięcie powierzchniowe – aby wytworzyć swobodną powierzchnię cieczy, trzeba wykonać pracę oderwania cząsteczek znad powierzchni. Ta praca jest także wykonywana przeciw siłom przyciągania między cząsteczkami.

Oddziaływanie między cząsteczkami zależy od ich odległości w porównaniu z rozmiarami cząsteczek. Dla małych odległości jest ono odpychające, dla większych – przyciągające, a dla dużo większych staje się zaniedbywalnie małe.

O ruchu cząsteczek cieczy świadczy: 1. Dyfuzja – świadczy o ruchu cząsteczek na odległości makroskopowe 2. Temperatura różna od zera absolutnego świadczy o ruchu cząsteczek, bo jest proporcjonalna do ich średniej energii kinetycznej.

W cieczy cząsteczki znajdują się stale blisko siebie, w przybliżeniu w odległości odpowiadającej sile oddziaływania równej zeru. Oddalenie cząsteczki od pozostałych na odległość bardzo dużą w porównaniu z rozmiarami cząsteczek można opisywać jako przejście cząsteczki do fazy gazowej (proces parowania). Ruch cząsteczek cieczy nie może być uważany za ruch choćby w przybliżeniu swobodny (w odróżnieniu od gazu).