Strona głównaPytania → Pasy van Allena

Pasy van Allena

Pytanie

Pyta Paweł

Co to są "Pasy Van Allena" (nie jestem pewien, czy dobrze napisałem nazwisko)

Odpowiedź

Odpowiada Tomasz Kwast

Pasy van Allena to odkryte w 1958 otaczające Ziemię pierścienie o podwyższonej gęstości cząstek naładowanych pochodzących głównie ze Słońca.

Cząstki te uwięzione są w ziemskim polu magnetycznym wskutek jego konfiguracji (linie pola są zgęszczone nad biegunami magnetycznymi). Przekroje poprzeczne pasów są podobne do fasoli lub nerki. Pas wewnętrzny rozciąga się w granicach od 1.5 do 2 promieni ziemskich i skupia cząstki o największych energiach (rzędu 100 MeV), zewnętrzny od 3 do 4 promieni Ziemi i zawiera cząstki o energiach rzędu kilkudziesięciu MeV. Otaczają Ziemie niemal osiowosymetrycznie z osią w zasadzie pokrywającą się z osią pola magnetycznego (praktycznie – z osią ziemską), a za odkształcenia odpowiedzialne jest oddziaływanie z wiatrem słonecznym.