Strona głównaPytania → Prędkość światła w ośrodku innym...

Prędkość światła w ośrodku innym niż próżnia

Pytanie

Pyta Andrzej

Jeśli prędkość światła jest stała (zgodnie ze szczególną teorią względności), to dlaczego prędkość światła w szkle czy diamencie jest mniejsza niż w próżni?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Twierdzenie o stałości prędkości światła w teorii względności odnosi się wyłącznie do prędkości światła w próżni i nie przenosi się na prędkość światła w ośrodkach materialnych. W ośrodkach materialnych dochodzi do oddziaływania przechodzącej fali z ładunkami tworzącymi atomy, z jakich zbudowany jest dany ośrodek, wskutek czego ładunki te pobudzane są do drgań. W wyniku tych drgań powstają dodatkowe fale elektromagnetyczne, które nakładają się na falę przechodzącą. W efekcie powstaje sumaryczna fala poruszająca się wolniej niż fala w próżni.