Strona głównaPytania → Pręty paliwowe w reaktorach jądrowych

Pręty paliwowe w reaktorach jądrowych

Pytanie

Pyta Marcin

Mam pytanie odnośnie reaktorów jądrowych. Pręty paliwowe w reaktorze jądrowym pracują ok. 1 roku. Ile materiału rozszczepialnego (uran, pluton) pozostaje w prętach paliwowych gdy są wyjmowane z reaktora? Jak dużo musi minąć czasu aby odzyskać z takiego pręta paliwo jądrowe, oraz jaka jest wydajność tego procesu na dzień dzisiejszy?

Odpowiedź

Odpowiada Krzysztof Miernik

Okres pracy pręta paliwowego zależy od wielu czynników, takich jak typ reaktora, umiejscowienie pręta w reaktorze, cykl w jakim jest przestawiany, rodzaj paliwa, itp. Zwykle jest to od roku do czterech lat. Zużyty pręt paliwowy zawiera typowo około 1% Pu-239, 1% U-235, 95% pozostałych izotopów uranu i około 3% innych pierwiastków (aktynowców i produktów rozszczepienia). Taki pręt początkowo jest umieszczany w specjalnym basenie, znajdującym się obok reaktora, na okres od kilku miesięcy do kilku lat. Czas ten zależy od typu paliwa, czasu przebywania w reaktorze, możliwości technicznych dalszego przetwarzania oraz regulacji prawnych. Odzyskiwanie materiałów rozszczepialnych prowadzone jest w Europie, Indiach i Japonii. Natomiast w USA paliwa nie poddaje się takiej obróbce i jest ono jedynie składowane. W wyniku recyklingu pręta w zasadzie można odzyskać cały uran i pluton, które są ponownie używane jako paliwo w reaktorach. Pozostaje jedynie owe 3% radioaktywnych odpadów, które muszą być składowane. Obecnie opracowywane są metody „wypalania” także tych izotopów, np. w reaktorach wykorzystujących neutrony prędkie.