Przyciąganie na równiku

Pytanie

Pyta Michał

Dlaczego przyciąganie na równiku nie jest mniejsze, skoro prędkość obracania się Ziemi na równiku wynosi 1667 km/h, a zatem siła odśrodkowa powinna być ogromna?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Na ciała znajdujące się na powierzchni Ziemi (poza biegunami) rzeczywiście działa siła odśrodkowa wywołana obrotem naszej planety.

Wartość $F_o$ siły odśrodkowej działającej na ciało o masie $M$ poruszającej się z prędkością o wartości $v$ po okręgu o promieniu $R$ można łatwo obliczyć korzystając z elementarnego wzoru:
\[
F_o=M\frac{v^2}{R}.
\]
Aby obliczyć wartość tej siły działającej na ciało znajdujące się na równiku Ziemi do powyższego wzoru podstawiamy
\begin{align*}
v&=1667 \ \frac{\rm km}{\rm h}, & R&=6378 \ {\rm km}
\end{align*}
i (po zamianie kilometrów na metry i godzin na sekundy) otrzymujemy
\[
F_o=M\cdot 0,034 \ \frac{\rm m}{\rm s^2}.
\]
Wbrew oczekiwaniom, otrzymana wartość siły jest bardzo mała w porównaniu z siłą przyciagania grawitacyjnego działającą na to samo ciało, której wartość $F_g$ wynosi
\[
F_g=M\cdot 9,81 \ \frac{\rm m}{\rm s^2}
\]
– stosunek wartości tych sił to
\[
\frac{F_o}{F_g}= 0,0034.
\]
Zatem na równiku Ziemi siła przyciagania grawitacyjnego jest w bardzo niewielkim stopniu osłabiana przez siłę odśrodkową.