Strona głównaPytania → Siła i praca przy podciąganiu...

Siła i praca przy podciąganiu się na drążku

Pytanie

Pyta Dawid

Mam drążek do podciągania montowany we futrynie drzwi. Podciągam się na nim i tutaj pada moje pytanie: czy im wyżej zawieszę drążek, tym więcej siły muszę użyć, by wykonać każde pojedyncze podciągnięcie?

Odpowiedź

Odpowiada dr hab. Piotr Sułkowski

Bez względu na wysokość zawieszenia drążka, minimalna siła z jaką należy się podciągać jest zawsze taka sama i równa ciężarowi naszego ciała, czyli iloczynowi masy $m$ i wartości przyspieszenia ziemskiego $g$. Natomiast jeśli drążek zawieszony jest wyżej, to taka siła będzie działać na dłuższej drodze, a zatem wykona większą pracę. Praca ta będzie równa grawitacyjnej energii potencjalnej $E$, którą nabywamy przy podciąganiu; energia ta, zgodnie ze wzorem $E=mgh$, także jest tym większa, im na wyższą wysokość $h$ będziemy się podciągać, czyli im wyżej zawieszony jest drążek.