Siła naporu słupa cieczy na ostrosłup

Pytanie

Pyta Jacek

Na dnie naczynia wypełnionego cieczą leży ostrosłup przylegający szczelnie do dna tego naczynia. Czy cała siła naporu słupa cieczy ograniczonego powierzchnią podstawy tego ostrosłupa przekazywana jest przez ten ostrosłup na dno naczynia (jak to się ma w przypadku przedmiotu o płaskiej powierzchni górnej?), czy jej część jest rozpraszana z uwagi na „pochyłość” ścianek ?

Odpowiedź

Odpowiada dr Marcin Badziak

Przyjmując, że w obu przypadkach jest taka sama ilość cieczy w naczyniu i masa ostrosłupa jest zaniedbywalna , to siła wywierana na podstawę naczynia jest taka sama. Niezależnie od geometrii układu siła grawitacji (będąca źródłem ciśnienia hydrostatycznego) jest skierowana zawsze w tym samym kierunku. Dlatego wywierana siła na dno naczynia zależy tylko od masy cieczy znajdującej się w naczyniu.