Skąd gołębie znają drogę do domu?

Pytanie

Pyta Janusz

Jestem hodowcą gołębi i zastanawia mnie jak one wracają do domu. Podobno odnajdują się za pomocą pola magnetycznego Ziemi. Czy mogę zbudować coś prostego, tak aby gołębie będące w pobliżu były przyciągane do gołębnika?

Odpowiedź

Odpowiada dr Marta Giżyńska

Fenomen wracania gołębi do domu od wielu lat fascynuje naukowców i jest ciągle przedmiotem badań [„Geniusz ptaków” Jennifer Ackerman]. Wiele wskazuje na to, że gołębie nie tylko odnajdują się za pomocą pola magnetycznego Ziemi i jego zmian przestrzennych [artykuł angielski], ale m.in. także z użyciem infradźwięków, czyli fal o niskiej częstotliwości [inny artykuł angielski]. Wydaje się, że pole magnetyczne Ziemi (mapa intensywności tego pola i jego zmian) służy gołębiom jak kompas. Nie tyle więc jest to efekt przyciągania, co bardziej wysublimowana metoda orientacji w przestrzeni (ustalania kierunków). Badania wykazują, że zmiany pola magnetycznego (tzw. anomalie, też naturalne) powodują często „zagubienie” gołębi. Zamiast lecieć prosto do domu, gołębie krążą, zataczają w powietrzu pętle. Gołębie starsze, lepiej znające teren mają zwykle mniejsze problemy w odnalezieniu drogi powrotnej. W związku z powyższym obawiałabym się, czy taka sztuczna zmiana pola magnetycznego nie wpłynęłaby negatywnie na zdolność gołębi do powrotu.