Skąd przyspieszający obiekt wie, że nie może przekroczyć prędkości światła?

Pytanie

Pyta Andrzej

Wiemy, że nic nie może przekroczyć prędkości światła. Ale skąd przyspieszający obiekt będzie to „wiedział”?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Zgodnie z teorią względności osiągnięcie prędkości światła wymagałoby dostarczenia przyspieszającemu obiektowi nieskończonej ilości energii (dostarczanie takich samych porcji energii powoduje wraz ze wzrostem prędkości coraz mniejsze przyrosty tej prędkości). Ponieważ nie jest to możliwe dostarczenie danemu obiektowi nieskończonej porcji energii (w ogóle nie jest możliwe uzyskanie takiej jej ilości), to niemożliwe jest osiągnięcie (a zatem i przekroczenie) prędkości światła. Zatem obiekt „wie”, że prędkości światła nie może osiągnąć, gdyż zbliżanie się do niej kosztuje go coraz więcej wysiłku.

Warto natomiast zaznaczyć, że pewne obiekty są w stanie osiągnąć prędkość bliską prędkości światła. Np. protony w akceleratorze LHC w CERN jesteśmy w stanie rozpędzić do prędkości zaledwie o ok. 3 m/s mniejszej od prędkości światła; innymi słowy protony te osiągają 99.9999990% prędkości światła.