Skąd się bierze pole magnetyczne Ziemi?

Pytanie

Pyta Aśka

Księżyc powoduje pływy oceanów. Ziemia posiada pole magnetyczne pochodzące od wirującego metalicznego jadra; czy jest prawdopodobne, aby Ziemia dzięki wpływowi Księżyca posiadała pole magnetyczne? Czy Księżyc może powodować pływy jądra Ziemi?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Siły pływowe działają na całą Ziemię i powodują pewne deformacje jądra. Nie są one jednak decydujące o działaniu mechanizmu dynama planetarnego, które powoduje powstanie pola magnetycznego Ziemi. Do zaistnienia tego zjawiska ważniejsze są inne czynniki (np. konwekcja cieplna w jądrze).