Strona głównaPytania → Skąd się bierze przestrzeń?

Skąd się bierze przestrzeń?

Pytanie

Pyta Piotr Bargieł

Skąd się bierze przestrzeń?

Frapuje mnie pytanie jak powyżej, jeżeli mamy długość Plancka, czyli najkrótszy możliwy odcinek, to z tego wynika że przestrzeń, przynajmniej w ujęciu kwantowym ma ziarnisty charakter. Czy z tego płynie wniosek że wszechświat w danym momencie czasu ma skończona liczbę „ziaren”? Jeśli tak, to jak to wygląda w kontekście faktu, że Wszechświat się rozszerza? Skoro długość Plancka nie może ulec zmianie, to skąd się w takim razie biorą kolejne „ziarna”, „piksele”? Skąd się bierze przestrzeń?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Na postawione pytania współczesna fizyka nie potrafi udzielić konkretnych odpowiedzi. Spodziewamy się, że takich odpowiedzi udzieli tzw. kwantowa teoria grawitacji będąca jakimś połączeniem ogólnej teorii względności i kwantowej teorii pola. Jednakże ta teoria nie została jeszcze w definitywny sposób sformułowana, mimo że istnieje już wiele modeli „kandydujących” do miana kwantowej teorii grawitacji. Na podstawie niektórych z tych modeli można podać kwantowy opis struktury i ewolucji przestrzeni, choć oczywiście taki opis będzie różny dla różnych modeli. Z przykładem takiego opisu można zapoznać się tutaj.