Skąd się biorą różnice czasu pomiędzy przesileniami i równonocami?

Pytanie

Pyta Eryk

Przesilenie zimowe w 2016 r. wypada 21 grudnia; w roku 2017 równonoc wiosenna wypada 20 marca, przesilenie letnie 21 czerwca, równonoc jesienna 22 września, a przesilenie zimowe wypada 21 grudnia.
Między 21 grudnia 2016 a 20 marca 2017 jest 89 dni; między 20 marca 2017 a 21 czerwca 2017 są 93 dni; między 21 czerwca 2017 a 22 września 2017 są 93 dni; między 22 września 2017 a 21 grudnia 2017 jest 90 dni. Intuicyjnie spodziewałbym się, że te odstępy byłyby sobie równe lub błąd mieściłby się w ułamku jednego dnia. Który element ruchu Ziemi jest odpowiedzialny za ten brak symetrii?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Te różnice są głównie spowodowane przez eliptyczność orbity Ziemi i położenie perihelium. Ziemia przechodzi przez perihelium na początku stycznia. Zatem podczas jesieni i zimy na półkuli północnej Ziemia jest bliżej Słońca, czyli (zgodnie z 2. prawem Keplera) porusza się szybciej i jednocześnie ma krótszą drogę do przebycia pomiędzy punktami, gdzie zachodzi zrównanie dnia z nocą. Ostatecznie zima i jesień u nas są krótsze niż na półkuli południowej.

Efekt ten jest jeszcze lepiej widoczny na Marsie, którego orbita jest silniej eliptyczna niż ziemska.