Strona głównaPytania → Skąd się wzięło promieniowanie tła?

Skąd się wzięło promieniowanie tła?

Pytanie

Pyta Ola

Skąd wiadomo, że zarejestrowano promieniowanie tła ma właśnie takie źródło jak opisywane w podręcznikach? Jak wykluczyć można inne możliwości, np. przewidywane promieniowanie czarnych dziur? Oczywiście rozumiem ze za ta teza przemawia jego jednorodność, czy jednak to jedyny argument?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Marek Demiański

Zaraz po odkryciu promieniowania reliktowego przez Penziasa i Wilsona zwolennicy tak zwanej teorii stanu stacjonarnego starali się znaleźć jakieś argumenty świadczące o tym, ze promieniowanie tła nie ma kosmologicznego pochodzenia. Rozważano różne możliwości, niektóre były bardzo oryginalne i ciekawe. Okazało się jednak, ze podstawowe własności promieniowania reliktowego, a wiec, jego izotropia, termiczne widmo (takie jak ciała doskonale czarnego o temperaturze 2.7 K) oraz przypadkowy (a dokładniej Gaussowski) rozkład niejednorodności świadczy o jego kosmologicznym pochodzeniu. Teoria stanu stacjonarnego zakłada, ze we wszechświecie następuje powolna, ale ciągła, kreacja materii i wszechświat nigdy nie był bardzo gęsty i bardzo gorący.