Strona głównaPytania → Skąd się wzięły warstwy skał...

Skąd się wzięły warstwy skał przykrywające złoża ropy naftowej?

Pytanie

Pyta Andrzej

Skąd się wzięły warstwy skał przykrywające najgłębsze złoża ropy naftowej? Rozumiem, że są to w dużej części szatki obumarłych form życia, ale skąd się niejako wzięła ta materia?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Wskutek ruchów tektonicznych na powierzchni Ziemi wciąż powstają nowe wypiętrzenia (np. łańcuchy górskie) i zagłębienia (np. baseny oceaniczne). Materia z obszarów wypiętrzonych jest przenoszona przez rzeki, lodowce i wiatry i deponowana w zagłębieniach. W zagłębieniach gromadzą się też szczątki organizmów. Na naszych oczach obserwujemy to w torfowiskach. Materia organiczna jest przykrywana przez znoszone piaski lub żwiry. Przy odpowiednich temperaturach i ciśnieniach ze szczątków organicznych może powstawać węgiel kamienny, brunatny, ropa naftową i gaz ziemny.