Skąd wiemy, że istnieją cząstki elementarne?

Pytanie

Pyta Marek

Skąd mamy pewność, że istnieją niektóre hipotetyczne cząsteczki elementarne, skoro nie udało się ich zaobserwować?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Jeśli o niektórych cząstkach mówimy, że są hipotetyczne, to znaczy, że nie mamy pewności, czy one istnieją. Natomiast o cząstkach takich jak elektrony lub miony nie mówimy, że są hipotetyczne, gdyż wiemy, że one istnieją. Pojedynczy elektron lub mion może zostawić w detektorze ślad swojej trajektorii, który obserwujemy. Jednym z pierwszych urządzeń pozwalających na taką obserwację była komora Wilsona – komorę taką można zbudować nawet samemu, jak opisano tutaj. To jest tylko jedna z metod obserwacji.