Skutki napięcia powierzchniowego

Pytanie

Pyta Monika

sytuacje w któych podstawowe znaczenie ma wartość napięcia powierzchniowego cieczy

Odpowiedź

Odpowiada Jan Gaj

Oto kilka przykładów takich sytuacji: 1. Mycie i pranie: aby woda mogła wnikać między brud a przedmiot myty, obniżamy jej napięcie powierzchniowe przy użyciu mydła lub detergentu. A wiec mydło nie myje, lecz ułatwia mycie wodzie! 2. Płomień świecy i lampki oliwnej jest zasilany paliwem dzięki zjawisku włoskowatości w knocie – zjawisko to zachodzi dzięki napięciu powierzchniowemu. 3. Bardzo czystą ciecz można przegrzać powyżej temperatury wrzenia, bo napięcie powierzchniowe ściska małe pęcherzyki gazu, co utrudnia rozpoczęcie wrzenia. 4. Włosy pędzla zwilżonego cieczą zbierają się razem dzieki napieciu powierzchniowemu, co pozwala na przykład precyzyjnie kaligrafować chińskie pismo. 5. Krople deszczu zawdzięczają swój kształt przede wszystkim napięciu powierzchniowemu. 6. Drukarki atramentowe straciłyby na precyzji bez napięcia powierzchniowego, które zapobiega rozpryskiwaniu się maleńkich kropelek atramentu. 7. Tkaniny i membrany wodoodporne nie działałyby bez napięcia powierzchniowego, które utrudnia wodzie przenikanie przez bardzo małe pory w tych materiałach. 8. Pająk topik nie mógłby żyć pod wodą nie mogąc gromadzić powietrza w podwodnym dzwonie z pajęczyny – bez napięcia powierzchniowego powietrze uciekłoby.