Strona głównaPytania → Teleportacja i podróże w czasie

Teleportacja i podróże w czasie

Pytanie

Pyta Kamil

Jaki stosunek ma fizyka do teleportacji, czy jest to możliwe?? Chciałbym tu nawiązać do eksperymentu filadelfijskiego. Czy przenoszenie się w PRZESZŁOŚĆ jest możliwe??

Odpowiedź

Odpowiada dr hab. Andrzej Dragan

Jednym z podstawowych postulatów fizyki jest niemożność natychmiastowego przekazywania informacji (a zatem również materii) na odległość. Teleportacja znana z kina science-fiction nie jest zatem możliwa, jednakże istnieje zjawisko pod pewnymi względami przypominające ją – tak zwana teleportacja kwantowa informacji. Nie mamy tu jednak do czynienia z przenoszeniem materii na odległość, a jedynie ze zdalnym przekazywaniem informacji z jednego nośnika (którym może być na przykład pojedynczy atom lub foton) na inny. Ponadto procedura teleportacji kwantowej nie jest natychmiastowa, a odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym z nich pierwotny nośnik informacji poddawany jest pewnej procedurze pomiarowej, a jej wynik przekazywany jest w zwykły sposób (na przykład telefonicznie) do laboratorium kontrolującego drugi nośnik. W kolejnym etapie drugi nośnik poddawany jest manipulacji w wyniku której zakodowana w nim zostaje informacja z pierwotnego nośnika. Nietypowość całej tej procedury polega na tym, ze przekazywana informacja nie jest podczas całej procedury przez nikogo bezpośrednio odczytywana i może pozostać tajna. Innymi słowy nikomu nie jest znana teleportowana informacja, a w wyniku procedury oryginalne źródło informacji automatycznie i bezpowrotnie ja traci.

Niestety żadne ze znanych praw fizyki nie dopuszcza możliwości cofania się w czasie. Zresztą, gdyby procedura taka została kiedyś odkryta, to należałoby się spodziewać, ze bylibyśmy obecnie odwiedzani przez naukowców z przyszłości. Niestety jednak tak się nie dzieje, co zdaje się przesądzać o niemożności wynalezienia maszyny do podróży wstecz w czasie.