Strona głównaPytania → Temperatura ciemnej materii

Temperatura ciemnej materii

Pytanie

Pyta maciej

Jeżeli temperatura jest związana z energią kinetyczną ruchu i drgań cząsteczek, to czy ciemna materia również ma jakąś temperaturę?

Odpowiedź

Odpowiada dr Marcin Badziak

Liczne obserwacje wskazują na to, że najprawdopodobniej ciemną materię stanowią nieznane cząstki nieoddziałujące elektromagnetycznie. Istnieje wiele teorii przewidujących istnienie cząstek ciemnej materii, jak też wiele eksperymentów poszukujących takich cząstek (jak do tej pory nie skutecznie). Ze względu na to, że nieznane są dokładne własności cząstek stanowiących ciemnej materię, to nie można jednoznacznie stwierdzić czy można określić dla nich temperaturę. Temperatura to średnia energia kinetyczna zbioru cząstek będących ze sobą w równowadze termodynamicznej, więc nie określa się jej dla pojedynczych cząstek. Ze względu na to, że nie odkryto jeszcze cząstek ciemnej materii, to nie wiadomo czy mogą one wiązać się ze sobą w układy będące w równowadze termodynamicznej, a co za tym idzie, nie wiadomo czy można dla nich zdefiniować temperaturę.