W ile czasu światło przebywa drogę ze Słońca do Ziemi?

Pytanie

Pyta Wiktor

Czy można uwierzyć teorii, że nieposiadający masy foton przemierzy w pustej przestrzeni odległość od Słońca do Ziemi w czasie ok. 7 sekund nie posiadając masy, a jedynie pęd? Dodać należy że po drodze napotka pole magnetyczne Ziemi jako osłonę przed cząstkami posiadającymi masę.

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Odległość ze Słońca do Ziemi światło pokonuje w ok. 8,5 (osiem i pół) minuty (a nie wspomniane 7 sekund, co jest błędną informacją). Wiadomo że światło, jako fala elektromagnetyczna, rozchodzi się z prędkością ok. 300 000 km/s; tę prędkość można też interpretować jako prędkość bezmasowych fotonów. Prędkość ta została bardzo dokładnie zmierzona w wielu doświadczeniach, kilka z nich wspomnianych jest tutaj — nie jest to zatem tylko teoria, ale też jak najbardziej potwierdzona praktyka i bardzo dobrze udokumentowany fakt. Odległość między Ziemią a Słońcem wynosi ok. 150 000 000 km — znając zatem (wyżej wspomnianą) prędkość światła, łatwo samemu obliczyć ile dokładnie czasu zajmie światłu przebycie tej odległości. Obecność pola magnetycznego Ziemi nie ma tu znaczenia, nie oddziałuje ono ze (słonecznym) światłem.