W jakim obszarze zachodzą trzęsienia ziemi?

Pytanie

Pyta Wojciech lat 90.

Czy trzęsienia ziemi są punktowe? Przecież nacisk płyt kontynentalnych następuje na linii tysięcy kilometrów.

Odpowiedź

Odpowiada prof. Marek Grad

Trzęsienia ziemi nie są punktowe. Epicentrum (epi=nad, centrum=punkt początkowy pękania wzdłuż uskoku) jest punktem nad miejscem początkowym trzęsienia, ale może się ono kontynuować dalej na setki kilometrów. Przykłady pokazane są na poniższych rysunkach. Pierwszy z nich przedstawia trzęsienie ziemi Sumatra-Andaman, w 2004 roku. Żółte podświetlenie pokazuje uskok tego trzęsienia, ok. 1200 km długości. Trzęsienie nie jest punktowe. Gwiazdka pokazuje epicentrum. Żółta „piłka plażowa” (beach ball) – to mechanizm ogniska. Żółte kropki – wstrząsy następcze (one-day aftershocks). Front fali tsunami w odstępach godzinnych. Czarna strzałka – kierunek i prędkość płyty Indo-Australijskiej. Owale pokazują historyczne trzęsienia ziemi w regionie. Największe wartości wysokości fal tsunami pokazują czerwone linie (dane z NOAA NGDC Tsunami Database). Drugi obrazek pokazuje 400-kilometrowy rozłam w ramach trzęsienia ziemi 11 marca 2011 r. w Japonii.

eq_1

eq_2