Wymienniki gruntowe

Pytanie

Pyta Małgorzata

Różne firmy oferują tak zwane wymienniki gruntowe, czy znany jest strumień ciepła jaki możemy uzyskać z powierzchni 1 m^2 gruntu znajdującego się na przykład 5 metrów pod poziomem terenu bez wychłodzenia tego gruntu. Jak szybko następuje regeneracja tego gruntu którego temperaturę obniżyliśmy np. z 8 do 4 stopni Celsjusza? Gdzie można szukać informacji na taki temat?

Odpowiedź

Odpowiada Lech Krysiński

Omówione poniżej przykłady ilustrują sezonowy przebieg procesu dyfuzyjnej wymiany ciepła w gruncie, w kilku wariantach organizacji pracy układu i pokazują na czym polega szacowanie wydajności systemu wymienników. Oszacowanie wydajności zależy bowiem znacząco od trybu pracy układu, a także od głębokości warstwy gruntu. Można przewidywać, że przy sprawnych wymiennikach wydajność warstwy typowego gruntu, o grubości 5 m mieści się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu kWh z każdego metra kwadratowego jej powierzchni w jednym sezonie grzewczym. ODPOWIEDŹ