Strona głównaPytania → Z czego składają się cząstki...

Z czego składają się cząstki elementarne?

Pytanie

Pyta marek

Wiemy że atom składa się z protonów i neutronów, a te z kolei składają się z kwarków. Ale czy wiemy z czego składają się elektrony, neutrina, bozony W$^+$ i W$^-$, i inne cząstki?

Odpowiedź

Odpowiada dr hab. Piotr Sułkowski

Zarówno kwarki, jak też elektrony, neutrina, wspomniane bozony W, i jeszcze kilka innych cząstek (mion i taon oraz odpowiadające im neutrina, gluony, foton, bozon Z, bozon Higgsa) są uważane obecnie za elementarne składniki materii, które nie mają dalszej wewnętrznej struktury. Lista tych cząstek podsumowana jest na takim rysunku, a ich zachowanie opisuje teoria zwana Modelem Standardowym.

Niewykluczone, że w przyszłości odkryte zostaną jakieś nowe cząstki elementarne, lub też te znane dotychczas okażą się mieć jakąś strukturę. Np. można się spodziewać, że na poziomie kwantowym grawitacja jest przenoszona przez cząstki nazywane grawitonami — mogłyby być one składnikiem jakiejś (hipotetycznej) teorii kwantowej grawitacji. Wiemy też, że znaczną część (ok. 27%) masy we Wszechświecie stanowi tzw. ciemna materia — niewykluczone, że składa się one z nieznanych nam jeszcze rodzajów cząstek. Jednym z poważnie rozważanych kandydatów na tzw. „teorię wszystkiego” jest teoria strun, w której wszystkie cząstki elementarne miałyby być interpretowane jako różnego rodzaju drgania jednego podstawowego obiektu, który jest rozciągły (jednowymiarowy) i nazywany „struną.