Z jaką siłą odpychają się cząstki o ułamkowych ładunkach?

Pytanie

Pyta Damian

Czy dwa ładunki ujemne ale o innych wartościach, np. $-1/3$ w kwarku dolnym i $-2/3$ w antykwarku górnym, również będą się odpychać? Czy siła tego odpychania będzie mniejsza lub większa od siły odpychania się np. elektronów z ładunkiem $-1$? Czy elektrony i pozytony odpychają się od siebie (elektron-elektron, pozyton-pozyton) z taką samą siłą ?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Dwa ładunki o tym samym znaku odpychają się z siłą proporcjonalną do iloczynu tych ładunków, zgodnie z prawem Coulomba. Siła, z którą odpychają się ładunki $(-\frac13 e)$ i $(-\frac23 e)$ jest więc $4.5$-krotnie mniejsza niż siła, z którą odpychają się elektrony o ładunkach $(-e)$ znajdujące się w tej samej odległości od siebie (gdzie $e$ to jednostka ładunku). Dwa pozytony odpychają się z taką samą siłą jak dwa elektrony.