Strona głównaPytania → Zabarwienie ciał przezroczystych

Zabarwienie ciał przezroczystych

Pytanie

Pyta Maja

Dlaczego ciała mogą być przezroczyste i dodatkowo zabarwione?

Odpowiedź

Odpowiada Jan Gaj

Główną przyczyną zabarwienia ciał przezroczystych jest pochłanianie przez nie fal świetlnych o niektórych długościach (zob. Powstawanie barw). Są jednak jeszcze dwie przyczyny, dla których widzimy ciało przezroczyste jako zabarwione. Pierwszą z nich jest selektywne rozpraszanie światła. Na przykład niebo jest niebieskie, bo mikroskopowe niejednorodności gęstości powietrza rozpraszają najsilniej światło krótkofalowe (zob. Kolor zachodzącego słońca). Światło może się także odbijać selektywnie od powierzchni ciała przezroczystego, które w ten sposób jawi nam się jako zabarwione. To ostatnie zjawisko wykorzystuje się przy produkcji zwierciadeł dielektrycznych do laserów. Selektywne odbicie jest w takich zwierciadłach wynikiem interferencji światła w cienkich warstwach. Interferencja taka może również wywoływać zabarwienie baniek mydlanych.