Zamarzanie czy krzepnięcie?

Pytanie

Pyta Kilku Korespondentów

Czym się różni zamarzanie od krzepnięcia?

Odpowiedź

Odpowiada Jan Gaj

Krzepnięcie jest terminem ogólnie przyjętym w fizyce i oznacza zmianę stanu skupienia z ciekłego na stały. Zamarzanie jest pojęciem używanym w fizyce atmosfery i ma takie samo znaczenie, jak krzepnięcie, ale jest używane tylko w stosunku do wody. Krotko mówiąc, dla fizyka atmosfery zamarzanie to krzepnięcie wody. Z pewnością nie użyłbym słowa zamarzanie mówiąc o krzepnięciu metalu, natomiast nie raziłoby mnie użycie słowa zamarzanie w odniesieniu do cieczy krzepnących w niskich temperaturach, jak np. alkohol czy ciekły azot.