Strona głównaPytania → Zmiany klimatyczne a albedo planetarne

Zmiany klimatyczne a albedo planetarne

Pytanie

Pyta Jarosław Stefaniak

Najskuteczniej odbijającym promienie słoneczne ciałem niebieskim w układzie słonecznym jest Enceladus (księżyc Saturna). Albedo Enceladusa utrzymuje się na stałym poziomie (A = 0.99), w przeciwieństwie do albedo chociażby Ziemi (A = 0,367). Pytanie: czy w miarę zanikania lodów arktycznych na Ziemi oraz w związku z tym podnoszeniem się poziomu wód oceanów oraz mórz, dojdzie do zmniejszenia albedo Ziemi? Czy istnieje sposób na obliczenie ziemskiego albedo przy założeniu, że doszło do roztopienia lodu arktycznego na biegunie północnym? Czy albedo planetarne może się przyczynić do efektu cieplarnianego?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Albedo Ziemi zmienia się cały czas w zależności od tego, czym pokryta jest powierzchnia (śnieg, zielone rośliny wiosną, uschnięte jesienią itp), od pokrywy chmurami, zawiesiny w powierzchniowych wodach w zbiornikach wodnych, itp. Drugim parametrem istotnym dla temperatury powierzchni Ziemi jest emisyjność dla podczerwieni. O ile albedo mówi o części odbitej promieniowania, to emisyjność mówi o energii wypromieniowanej. Znowu należy jednak pamiętać, że energia wypromieniowana przez grunt może być przechwytywana przez atmosferę i pozostać w atmosferze.

Po stopieniu lodów Arktyki albedo będzie jak dla oceanu (zależnie jednak np. od planktonu). Oczywiście, że albedo i emisyjność  są istotne dla efektu cieplarnianego.