Życie na innych planetach

Pytanie

Pyta Weronika

Czy ewolucja na ewentualnych innych planetach będzie przebiegać podobnie jak na Ziemi? Czy organizmy żywe MUSZĄ oddychać tlenem, spalać glukozę i pobierać wodę? Czy mogłyby być zupełnie inne, uzyskując energię w całkowicie inny sposób? Przecież jest dużo metod otrzymywania energii i pomimo, że nie mam na ten temat wiedzy, to wierzę, że jest wiele kombinacji procesów i związków chemicznych, które współgrając mogłyby utrzymać stabilny układ, nawet organizm żywy. Czy są jakieś dowody przeciwko temu, że na innej planecie mogłyby istnieć organizmy oddychające, powiedzmy, metanem (lub inne, niewyobrażalne dla nas kombinacje)?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Istnieje wiele pomysłów i teorii, jak mogłoby wyglądać życie i ewolucja na innych planetach — w szczególności w warunkach istotnie odmiennych od tych na Ziemi. Tego typu zagadnieniami zajmuje się dział nauki zwany astrobiologią, która obecnie jest bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną — m.in. w związku z odkryciem w ostatnich latach wielu nowych planet poza naszym układem słonecznym (obecnie takich planet znamy rzędu 2 tysięcy), na których potencjalnie mogłoby istnieć życie. Niemniej jednak, dopóki przejawów takiego życia nie odkryjemy, nawet najbardziej przekonujące teorie pozostaną tylko teoriami…

Wśród rozważanych form życia rzeczywiście rozważa się możliwość jego istnienia w płynnym (w odpowiednio niskich temperaturach) metanie, amoniaku, wodorze, itp. W szczególności brana pod uwagę była możliwość życia w środowisku metanowym na Tytanie (największym księżycu Saturna). W tym kontekście została nawet zaprojektowana błona komórkowa, mogąca funkcjonować w takim otoczeniu (wyniki tej pracy przedstawione są w czasopiśmie Science Advances).