Strona głównaPytania → Co było przed Wielkim Wybuchem?...

Co było przed Wielkim Wybuchem? Co go spowodowało? Czy Wszechświat ma jakieś granice?…

Pytanie

Pyta Tomek

Co było przed Wielkim Wybuchem? Co go spowodowało? Czy Wszechświat ma jakieś granice?

Odpowiedź

Odpowiada dr hab. Piotr Sułkowski

Według obecnego stanu wiedzy początkiem naszego Wszechświata był Wielki Wybuch – oznacza to, że zarówno przestrzeń jak i czas powstały podczas tego wydarzenia. Nie bardzo ma zatem sens pytanie co było przed Wielkim Wybuchem – dopiero w momencie tego Wybuchu zaczął istnieć czas, więc nie bardzo jest sens używać pojęć „przed” i „po”, czy też „wcześniej” i „później” w sytuacji, kiedy czas nie istniał.

Nie wiemy też, co Wielki Wybuch spowodowało. W chwili obecnej historię Wszechświata rozumiemy mniej więcej od chwili $10^{-32}$ sekundy (przynajmniej wśród większości fizyków panuje zgoda co się od tej chwili działo) – po tym momencie, podczas ochładzania się Wszechświata (po Wielkim Wybuchu był on niezwykle gorący) , w kilku fazach, zaczęła się tworzyć materia taką jaką znamy (różne cząstki elementarne, pierwiastki), a następnie gwiazdy, galaktyki, etc. Natomiast nie wiemy, co działo się wcześniej (niż te $10^{-32}$ s) – co prawda istnieją pewne hipotezy, których na razie nie możemy jednoznacznie potwierdzić na podstawie doświadczenia lub obserwacji,  i tak czy inaczej, w najlepszym wypadku mówią one tylko o tym, co wydarzyło się później niż $10^{-43}$ sekundy – wcześniej Wszechświat musiał być tak gorący, że żadna z obecnie znanych teorii nie jest w stanie takich warunków opisać.  Dlatego też nie wiemy, co działo się wcześniej niż ten moment, i tym bardziej nie możemy wypowiadać się na temat tego, co Wielki Wybuch spowodowało.

Na pytanie o granice Wszechświata też nie znamy odpowiedzi. Pytanie to wiąże się z zagadnieniem kształtu i topologii Wszechświata, na które trudno nam odpowiedzieć m.in. dlatego, że jesteśmy w stanie zaobserwować co najwyżej taki obszar Wszechświata, z którego mogło do nas dotrzeć światło w czasie jego istnienia – informacja o tym, co znajduje się „dalej”, nie mogła do nas dotrzeć. Proszę też spojrzeć na odpowiedź na podobne pytanie w naszej bazie.