Czy istnieją przeciwwskazania do korzystania z ekranu plazmowego?

Pytanie

Pyta Agnieszka

Czy można korzystać z ekranu plazmowego jak się jest po operacji wymiany zastawki?

Odpowiedź

Odpowiada dr Marta Giżyńska

Postaram się odpowiedź uogólnić, tak aby mogła być przydatna jak najszerszemu gronu. W tym celu wyróżnię dwa zagadnienia / pytania:

  1. czy dane urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne?
  2. czy pole elektromagnetyczne ma wpływ na sztuczne elementy znajdujące się w naszym organizmie?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest bardzo prosta i brzmi ona: tak. Każde urządzenie elektryczne wytwarza pole elektromagnetyczne. Telewizor plazmowy nie jest tu wyjątkiem. Istotna jest kwestia tego jak duże jest to pole elektromagnetyczne. Generalnie pole wytwarzane przez telewizory (plazmowe czy LCD) nie jest duże (przykładowe dane znajdują się tutaj), trzeba natomiast pamiętać, że im większy odbiornik i im bliżej niego się znajdujemy, tym natężenie pola będzie większe. Dodatkowo większość telewizorów plazmowych będzie tzw. „Smart TV”, a zatem będzie dodatkowo emitować i odbierać sygnał połączenia bezprzewodowego (WiFi).

Odpowiedź na drugie pytanie już taka prosta nie jest. Będzie zależała od tego jaki sztuczny element jest w naszym organizmie i jaka jest natura pola (w tym jego natężenie). Przykładowo, w badaniu rezonansem magnetycznym (NMR) mamy do czynienia z bardzo silnymi polami magnetycznymi (rzędu 1.5T-3T). Tak silne pole magnetyczne może wpłynąć na pracę np. rozrusznika serca (włącznie z jego zatrzymaniem), stąd NMR nie jest wykonywane u pacjentów z rozrusznikiem serca. Podobnie przeciwskazaniem do badania NMR jest np. posiadanie opiłków żelaza w oku, gdyż pod wpływem pola magnetycznego mogą się one przesunąć i spowodować ślepotę. Jeśli chodzi o sztuczne zastawki serca, to wyróżniamy zastawki mechaniczne (zwykle metalowe) i biologiczne. W obu przypadkach praca zastawki jest czysto mechaniczna (czyli nie ma tam układu elektrycznego, jak w przypadku rozrusznika serca). W przypadku zastawek metalowych, przed wykonaniem NMR należy sprawdzić, czy do budowy takiej zastawki nie zostały użyte ferromagnetyki. Natomiast pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia codziennego użytku nie powinny mieć wpływu na działanie zastawki.

Na koniec warto sobie postawić dodatkowe pytanie – a mianowicie, czy pola elektromagnetyczne (które otaczają nas ze wszystkich stron) mają wpływ na nasze zdrowie? I tu odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca. Co prawda ciągle nie ma jednoznacznego powiązania sieci komórkowych / używania telefonów komórkowych i występowania nowotworów mózgu jednak wiadomo, że pola elektromagnetyczne mają wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Jak podaje powyższa strona – mogą one powodować, m.in.:

  • bezsenność,
  • bóle głowy,
  • problemy z koncentracją uwagi,
  • problemy z ciśnieniem,
  • problemy z przemianą materii,
  • zmiany w składzie krwi i ilości hormonów
  • zakłócenia w zdolności zapamiętywania i rozumienia marzeń sennych
  • a także mogą przyczyniać się do powstawania depresji.

A zatem warto ograniczać wpływ pól elektromagnetycznych na nasz organizm, np. poprzez zachowywanie odległości kilku metrów od odbiorników telewizyjnych czy nie umieszczanie ich w sypialni. Warto też rozważyć wyłączanie WiFi i transmisji danych w telefonach komórkowych i używanie klasycznych budzików, tak aby telefon nie leżał blisko nas w czasie snu.