Czy ludzie mają wpływ na globalne ocieplenie?

Pytanie

Pyta Krystian

Czy ludzie mają wpływ na globalne ocieplenie? Dużo się naczytałem na ten temat, ale uważam iż ludzie nie mają na to znaczącego wpływu; np. oceany produkują ogromne ilości etanu, a większość mówi, że to właśnie ludzie tyle tego produkują (co uważam za absurd). Uważam, że to zjawisko naturalne, które przebiega od milionów lat i nie mamy na to wpływu. Zdania są naprawdę podzielone i ciężko o jakąkolwiek uczciwą odpowiedź. To pytanie mnie gnębi, ponieważ uczą w szkołach, że mamy na to ogromny wpływ.

Odpowiedź

Odpowiada Prof. Szymon Malinowski

Niestety, przykro to powiedzieć, ale Pana pogląd jest sprzeczny z wiedzą naukową, a zdania naukowców badających zagadnienie bynajmniej nie są podzielone, a wiedza na ten temat jest dobrze udokumentowana —  choć podzielone są zdania dyskutantów i opinii publicznej. Warto zdać sobie sprawę, że nauka posiada narzędzia, które jednoznacznie pozwalają zmierzyć co jest przyczyną aktualnego globalnego ocieplenia i wyjaśnić, czym różni się ono od przeszłych zmian klimatu.

Zacznijmy od podstaw: globalne ocieplenie to wzrost temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi, temperatura zaś to miara energii wewnętrznej systemu termodynamicznego, w tym wypadku systemu klimatycznego. Wynika stąd, że wystarczy śledzić strumienie energii wpływającej i wyciekającej z systemu klimatycznego, żeby określić, co jest przyczyną zmian temperatury globu.

W tej chwili wyniki pomiarów dopływu energii (od Słońca) i ucieczki energii (w kosmos) pokazują, że przyczyną aktualnej zmiany klimatu jest słabsza ucieczka energii, spowodowana przede wszystkim wzrostem koncentracji gazów cieplarnianych, głównie CO$_2$ w atmosferze. Ponieważ skład izotopowy węgla zamkniętego w paliwach kopalnych jest inny niż skład izotopowy węgla w naturalnych procesach wymiany atmosfera-ocean, badając zmiany składu izotopowego węgla w atmosferycznym (i oceanicznym) CO$_2$ można jednoznacznie pokazać, że za obecny wzrost koncentracji CO$_2$ w atmosferze odpowiada spalanie paliw kopalnych. Jest na to jeszcze kilka innych niezależnych dowodów (bilans węgla, bilans tlenu). Więcej na ten temat można poczytać tutu, albo w dobrych podręcznikach fizyki atmosfery, takich ja np. ten, a jak ktoś woli wideo, obejrzeć np. wykład z serii „Zapytaj fizyka” dostępny tu.