Strona głównaPytania → Czy można określić temperaturę płomienia...

Czy można określić temperaturę płomienia na podstawie jego koloru?

Pytanie

Pyta Bogdan

Czy można określić temperaturę płomienia ze względu na jego kolor?

Odpowiedź

Odpowiada Damian Zdulski

To prawda, że rozgrzane przedmioty emitują światło widzialne, którego spektrum pozwala określić ich  temperaturę. Jednak ta zasada nie działa w przypadku płomienia, gdyż nie jest on ciałem stałym, o czym pisaliśmy tutaj, tylko obszarem świecących gazów. Kolor emitowanego przez nie światła zależy od odległości między poziomami energetycznymi cząstek i stąd jest uwarunkowany składem chemicznym gazu, a nie jego temperaturą. Dlatego na przykład azotan baru pali się  zielonym kolorem, co w ogóle wykracza poza standardową paletę barw żarzenia.

Dodatkowo zwykle płomień nie ma jednej ustalonej barwy. Na przykład kolor płomienia świecy zmienia się płynnie od niebieskiego do żółtego, przy czym — przeciwnie niż dla ciała doskonale czarnego — najgorętsza jest właśnie górna żółta część. Wynika to z tego, że na wydajność procesu spalania kluczowy wpływ ma dostępność tlenu, a w górnej części płomienia jest go więcej, o czym ze szczegółami można przeczytać tutaj.