Czy można zobaczyć całą historię Wszechświata?

Pytanie

Pyta Maciej Nyczka

Skoro czas w okolicach czarnych dziur dramatycznie spowalnia, to czy obserwator tuż przed horyzontem zdarzeń mógłby w jednej chwili zobaczyć całą historię Wszechświata? (Czas na zewnątrz płynąłby relatywnie szybko z perspektywy tego obserwatora.)

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Nie. Obserwator spoczywający blisko horyzontu czarnej dziury Schwarzschilda w skończonym odcinku czasu $T$ (mierzonym przez zegar tegoż obserwatora) postrzega zdarzenia, które zaszły daleko od horyzontu w znacznie dłuższym lecz wciąż skończonym odcinku czasu $T’$ (mierzonym przez zegar umieszczony daleko od horyzontu) — relację pomiędzy $T’$ a $T$ opisuje następujący wzór. Nie ma tu możliwości, aby rozważany obserwator w jednej chwili czyli w zerowym odcinku czasu, zaobserwował całą historię Wszechświata czyli zdarzenia, które zaszły w nieskończonym odcinku czasu.

Trzeba tu jeszcze dodać, że stwierdzenie, że „czas spowalnia” w tym czy innym miejscu jest bardzo problematyczne i często prowadzi do nieporozumień — więcej na ten temat można przeczytać tutaj.