Strona głównaPytania → Dlaczego Ziemia jest geoidą?

Dlaczego Ziemia jest geoidą?

Pytanie

Pyta Kris

Czy geoidalny kształt Ziemi jest następstwem ruchu obrotowego Ziemi? Czy ten ruch jakoś wpływa na ten kształt Ziemi?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Spłaszczenie Ziemi jest wynikiem siły odśrodkowej, która jest rzeczywiście wynikiem obrotu Ziemi wokół swojej osi. Siła ta powoduje, że Ziemia (w przybliżeniu) ma kształt sferoidy (czyli osiowo-symetrycznej elipsoidy).  Geoida ma kształt nieregularny i bardziej skomplikowany niż sferoida. Kształt geoidy jest określony także przez rozkład gęstości wewnątrz Ziemi. Pisaliśmy o tym tutaj, a wiele problemów dotyczących Ziemi jest dyskutowane na stronie Geofizyki w Geologii.