Dlaczego Ziemia jest geoidą?

Pytanie

Pyta Kris

Czy geoidalny kształt Ziemi jest następstwem ruchu obrotowego Ziemi? Czy ten ruch jakoś wpływa na ten kształt Ziemi?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Spłaszczenie Ziemi jest wynikiem siły odśrodkowej, która jest wynikiem obrotu Ziemi wokół swojej osi. Siła ta powoduje, że Ziemia (w przybliżeniu) ma kształt sferoidy (czyli osiowo-symetrycznej elipsoidy). Natomiast geoidą nazywamy kształt powierzchni ekwipotencjalnej Ziemi, o potencjale równym potencjałowi na powierzchni oceanu. Geoida ma kształt nieregularny i bardziej skomplikowany niż sferoida. Kształt geoidy jest określony przez pole grawitacyjne czyli także przez rozkład gęstości wewnątrz Ziemi. Pisaliśmy o tym tutaj, a wiele problemów dotyczących Ziemi jest dyskutowane na stronie Geofizyki w Geologii.