Jak powstaje pole magnetyczne Ziemi?

Pytanie

Pyta Jarek

Jak to możliwe, że pole magnetyczne Ziemi jest wytwarzane przez metaliczne jądro które jest jak rozumiem w stanie płynnym? Przecież metale tracą właściwości ferromagnetyczne pod wpływem wysokiej temperatury.

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Pole magnetyczne planet i gwiazd powstaje wskutek indukowania prądu w ruchomej i przewodzącej cieczy. Mechanizm ten nazywamy dynamem planetarnym. Więcej informacji można znaleźć w naszych odpowiedziach na tej stronie, stronie Geofizyki w Geologii, w książce „Planety widziane z bliska”, itp.