Jakie wyjaśnić „paradoks tyczki”?

Pytanie

Pyta Michał

Mam pytanie odnośnie paradoksu tyczki w stodole. Jeśli według obserwatora stojącego w stodole tyczka skoczka (która w spoczynku ma długość stodoły) poruszającego się z prędkością bliską prędkości światła zmieści się cała w stodole, a według skoczka skróceniu ulegnie stodoła i tyczka się do niej nie zmieści – co zobaczy skoczek jeśli obserwator w spoczynku zamknie tylne drzwi stodoły, gdy według niego skoczek i tyczka będą w środku? Według skoczka nie można przecież zamknąć tych drzwi, bo stodoła zrobiła się krótsza i tyczka będzie „wystawać” za zamknięte drzwi.

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Niech $U_t$ będzie układem inercjalnym, w którym tyczka skoczka pozostaje w spoczynku, a $U_s$ układem inercjalnym, w którym spoczywa stodoła.

Zamknięcie tylnych drzwi stodoły jest możliwe wtedy, gdy tylny koniec tyczki znajdzie się wewnątrz stodoły, a ta sytuacja jest tak samo postrzegana z obu układów.

Przyjmijmy teraz, że tylne drzwi stodoły zostały zamknięte, gdy tylko tylny koniec tyczki znalazł się w stodole. W szczególnej teorii względności jednoczesność zdarzeń zależy od układu odniesienia: zdarzenia jednoczesne w układzie $U_t$ z zamknięciem drzwi nie pokrywają się generalnie ze zdarzeniami, które w układzie $U_s$ są jednoczesne z tym samym zamknięciem drzwi. Z punktu widzenia układu $U_t$ drzwi zostały zamknięte w chwili, gdy przedni koniec tyczki wystawał na zewnątrz stodoły przez przednie drzwi, zaś z punktu widzenia układu $U_s$ drzwi zostały zamknięte w chwili, gdy przedni koniec tyczki znajdował się wciąż wewnątrz stodoły.

Polecamy też taką odpowiedź z naszego portalu.