Strona głównaPytania → Czym jest dynamo planetarne?

Czym jest dynamo planetarne?

Pytanie

Pyta Stefan

Na jakiej zasadzie ruch ciekłego żelaza powoduje powstanie pola magnetycznego, np. Ziemi? Czy zostało to potwierdzone eksperymentalnie?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

O powstaniu pola magnetycznego Ziemi pisaliśmy już tutaj pole magnetyczne Ziemitutaj. Pole to powstaje wskutek indukowania prądów elektrycznych przez pole magnetyczne w poruszającej się materii przewodzącej prąd elektryczny. Może to być stopiony metal (jak w jądrze Ziemi) lub zjonizowany gaz. Proces ten nazywamy dynamem planetarnym. Jak wskazuje sama nazwa, proces generacji pola w jądrze Ziemi przypomina proces w prądnicy. W prostszym przypadku (bez przewodów)  wystarczy szybki obrót metalowych dwóch walców (nachylonych względem siebie) w rtęci, aby po przekroczeniu pewnej szybkości obrotów, zaobserwować gwałtowny wzrost pola magnetycznego. Także modele numeryczne potwierdzają możliwość procesu generacji pola magnetycznego we wnętrzu naszego globu.