Jak Ziemia utworzyła swoje własne pole magnetyczne?

Pytanie

Pyta Jakub

Jak Ziemia utworzyła swoje własne pole magnetyczne?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

O powstaniu pola magnetycznego Ziemi pisaliśmy już tutaj. Pole magnetyczne planet i gwiazd powstaje wskutek oddziaływania pola magnetycznego z ciałem gdzie znajduje się dużo cieczy (lub gazu) przewodzących prąd elektryczny. Ponadto ciecz ta powinna się obracać, a w jej wnętrzu powinna mieć miejsce konwekcja cieplna. Przy odpowiednio dużej takich objętości, odpowiednio intensywnej konwekcji i szybkim obrocie, powstanie pola magnetycznego jest właściwie nieuniknione. Wewnątrz Ziemi tę objętość cieczy stanowi jądro zewnętrze. Jest to geosfera rozciągająca się od głębokości ok. 2900 km (czyli od dolnej granicy płaszcza) do głębokości do tzw. jądra wewnętrznego. Jądro wewnętrzne ma promień ok. 1250 km, a więc grubość jądra zewnętrznego wynosi ok. 2080 km. Jądro zewnętrzne złożone jest z ciekłego żelaza zmniejszą ilością innych  pierwiastków. Wewnątrz niego zachodzi konwekcja cieplna. Ruch konwekcyjny i obrotowy powodują indukowanie prądów, czyli i powstanie pola magnetycznego. Mechanizm ten jest dosyć skomplikowany bo pole magnetyczne zmienia ruch cieczy. Zjawisko powstanie pola magnetycznego w ten sposób nazywamy dynamem planetarnym. O problemach ziemskich i planetarnych piszemy na stronie Geofizyki w Geologii.